אנחנו, במוסך תלפיות, מבינים, כי אין יותר מציק לנהג אשר איננו מתמצא ברכב, לעזוב את עיסוקיו למשך כחצי יום ולהתפנות לצורך העברת רכבו את בחינת הרישוי השנתית.

כשירות מיוחד עבור לקוחותינו הנאמנים, במרכז השירות של מוסך תלפיות חיפה אנחנו משנעים את הרכב מבית הלקוח ומעבירים אותו במבחן רישוי רכב בעלות 100 ש"ח + מע"מ. + עלות אגרת הרישוי.

מה הם המסמכים שיש לצרף לרכב במקרה כזה, לאחר ההכנה לבדיקת רישוי?

  • אגרת רישוי משולמת – למידע נוסף אודות דרכי חידוש האפשריות לרישיון הרכב – אתר משרד תחבורה.
  • ביטוח חובה תקף לרכב.
  • תעודת זהות של בעל הרכב (כפי שמופיע בתעודת הרישוי של הרכב)
  • ייפוי כוח בכתב – שניתן על ידי בעל הרכב ומייפה את כוחו של המוסך להעביר את הרכב במבחן משרד הרישוי.

כשנהג מנוסה ומקצועי אוסף ומחזיר את רכבך, השירות שלנו מאפשר לך להמשיך לעסוק בעיסוקיך ולהשאיר לנו, אנשי המקצוע הותיקים של מוסך תלפיות, את כל "כאב ראש" השנתי, הכרוך בהעברת הרכב את בחינת הרישוי.