הכנה לרישוי שנתי – עריכה של קיים

בכל שנה יש להעביר את הרכב במבחן רישוי רכב של משרד התחבורה (טסט). תעודת הרישוי מהווה הוכחה לכך שהרכב עבר מבחן רישוי רכב. רק רכב שעבר בהצלחה את מבחן הרישוי השנתי של משרד התחבורה נחשב לרכב כשיר לנסיעה ורשאי לנוע בכבישים.

מה נבדק במהלך ההכנה לרישוי שנתי?

בדיקה הרכב – כוללת:

 • בדיקת מערכת הבלימה – במהלכה, נבדקים הבולמים (נשללת בריחת שמן מהבולמים) והבלמים (כיוון הבלם האחורי ובדיקת עובי הרפידות).
 • בדיקת מערכת ההיגוי – מערכת ההגה לשלילת חופש-יתר ו נבדק חופש ותקינות הבוקסות ותפוחי המשולש.
 • בדיקת מערכת התאורה ברכב – אורות הדרך והחניה וכן, כיוון ופיזור האורות, כולל 4 אורות מהבהבים.
 • בדיקת תקינות המגבים ומערכת התזת מים לשמשות- מגבים יבשים או קרועים יוחלפו.
 • בדיקת תקינות המראות ברכב – מראות שבורות או סדוקות תוחלפנה.
 • בדיקת תקינות כל הצמיגים (כולל הצמיג רזרבי) – צמיגים יבשים, סדוקים או שחוקים יוחלפו.
 • בדיקת זיהום אוויר.

בדיקת אביזרים חיוניים ברכב:

 • משולש אזהרה
 • מגבה
 • אפוד זוהר
 • אשפתון
 • מכשיר כיבוי אש (ברכב מסחרי)
 • צמיג רזרבי תקין

מסמכים נדרשים:

 • אגרת רישוי משולמת – למידע נוסף אודות דרכי חידוש האפשריות לרישיון הרכב – אתר משרד תחבורה.
 • תעודת ביטוח חובה בתוקף.
 • תעודת זהות של בעל הרכב (שמופיע בתעודת הרישוי של הרכב).

סייגים במקרים יוצאי דופן:

 • במידה וגילו של הרכב מעל 15 שנים – החוק דורש אישור מאת מוסך מורשה המעיד על ביצוע בדיקה ותקינות מערכת הבלמים (ללא האישור, לא ניתן יהיה לבצע מבחן רישוי)
 • במידה והרכב נכשל בבדיקת הרישוי בגלל ליקויים בטיחותיים – על בעליו הרשום של הרכב לתקן את הליקויים ולצרף אישור מוסך וחשבונית המפרטת את מהות התיקון, כתנאי סף לקבלת הרכב לבדיקה חוזרת.