blackbg

במקרה של תאונה

מרכז שירות תלפיות

פה בשבילך

אנו שמחים לספר לך שמרכז השירות שלנו הפך למוסך הסדר הפועל מול מגוון חברות הביטוח המובילות בישראל

לפרטים נוספים מוזמנים ליצור איתנו קשר

04-8202890/0534288815