בניגוד לביטוח החובה, ביטוח צד שלישי הוא ביטוח רשות, אשר נועד לספק כיסוי לנזקים שיגרמו לרכושו של צד שלישי, כתוצאה משימוש ברכב המבוטח. הכיסוי איננו חל על נזקים שנגרמו לרכב המבוטח עצמו. בנספח לפוליסת ביטוח צד ג', מצויינים גבולות האחריות של חברת הביטוח והכיסוי מוגבל לסכומים הנקובים. לכן, מומלץ לוודא שגובה הכיסוי אכן תואם את צרכיך ואיננו מותיר אותך בודד בצריח, במקרה של פגיעה של רכבך ברכב יקר.

כשאתה מבוטח אצלנו, בסוכנות הביטוח תלפיות 360, אתה יכול להיות רגוע: אנחנו נעשה הכל כדי לספק לך את הכיסוי המירבי במחיר המיטבי.