בדיקות קיץ:

הקיץ הישראלי גורם נזקים רבים לרכבים. אמנם, במהלך הקיץ לא מבוצעים מבצעי אכיפה, אולם אין זאת אומרת כי ניתן להקל ראש בצורך לבדוק את הרכב ולהכינו לקיץ.

מה נבדוק בבדיקת קיץ?

  • צמיגי הרכב – בדיקת דפנות הצמיגים לגילוי יובש קיצוני, חריצים, בליטות ושחיקה חריגה. בדיקת סוליית הצמיג לגילוי חתכים. בדיקת לחץ האוויר בצמיגים והשוואתו להוראות היצרן הרשומות על במשקוף דלת הנהג.
  • מערכת הקירור – בדיקת מפלס נוזלי הקירור ברכב ותקינות ושלמות צינורות הגומי במערכות השונות.
  • בדיקת מערכת המיזוג– תקינות הקירור, בדיקת גז במערכת.