בדיקות חורף:

בכל שנה, בחורף, עורך משרד התחבורה מבצע "הכן רכבך לחורף". במהלך המבצע, מוצבות ניידות בדיקה בצירי התנועה המרכזיים ברחבי הארץ, ועוצרות את כלי הרכב העוברים בציר לצורך בדיקות תקינות. כל נהג ברכב שנמצא בו ליקוי בטיחותי, או ברכב שלא הוכן כראוי לחודשי החורף – נקנס, ובמקרים של ליקויים חמורים במיוחד – הרכב אף מורד מהכביש. על פי חוק זה, משאיות ואוטובוסים מחויבים לבצע בדיקת חורף, ממש כשם שהם מחויבים ברישוי שנתי (טסט) ואי ביצוע של הבדיקה מהווה עבירה על החוק.

מוסך תלפיות, אשר חייהם של לקוחותיו חשובים לו, מעניק ללקוחותיו את שירותי בדיקת החורף ללא תשלום.

במהלך בדיקת החורף במוסך תלפיות נבדקות ביסודיות 6 מערכות ברכב. בסיום הבדיקה מוענק לנהג תו בטיחות, אשר מוכיח שהרכב עבר את בדיקת החורף ללא תקלות, וכי הוא תקין ומוכן כהלכה לחורף.

6 מערכות הרכב הנבדקות במהלך בדיקת חורף הן:

  • צמיגי הרכב – בדיקת דפנות הצמיגים לגילוי חריצים, בליטות ושחיקה חריגה. בדיקת סוליית הצמיג לגילוי חתכים. בדיקת לחץ האוויר בצמיגים והשוואתו להוראות היצרן הרשומות על במשקוף דלת הנהג.
  • מערכת הבלמים – בדיקת כל רכיבי מערכת הבלמים: חיבורי הבלמים, חופש בדוושה, בלם השירות, בלם העזר, נזילות במערכת הבלימה, חיבורים גמישים ויעילות הבלימה.
  • מערכת ההיגוי – איזון וכיוון של מערכת ההיגוי והמתלים.
  • מערכת החשמל – בדיקת תקינות המצבר, עוצמה וכיוון של האורות הראשיים, תקינות אורות חניה, אורות שלטי זיהוי, אורות בלם ורוורס, עוצמה ותדירות של פנסי האיתות ותקינות הצופר.
  • המגבים – בדיקת תקינות פעולתם של המגבים, שלמות הלהב ופעולת המתזים.
  • מערכת החימום – בדיקת מערכת המיזוג ברכב, תקינות החימום ווידוא כי אמצעי הפשרת האדים תקינים.

במוסך תלפיות אנחנו מטפלים ברכב שלך בדיוק בצורה בה אנחנו מטפלים ברכב שילד של אחד מאיתנו עומד לנהוג עליו.