החלפת הצמיגים:

צמיגים תקינים תורמים לשליטה טובה יותר של הנהיגה ברכב, ומסייעים בחסכון בצריכת הדלק, לעומתם, צמיגים שהתייבשו או נשחקו מהווים סכנה ממשית לחיי הנהג והנוסעים.

  • אצבע על הדופק – בדיקת הוראות היצרן בנוגע להחלפת הצמיגים וכמות הקילומטרים שהרכב נסע בשימוש עם הצמיגים הנוכחיים.
  • בדיקה תקופתית – יש לבדוק פעמיים בשנה את תקינות הצמיגים (בדיקת חורף ובדיקת הקיץ).